UčeníNEmučení
učení bez stresu metodami kritického myšlení
Co je Učení NEmučení

Program Učení NEmučení je akreditován MŠMT pod číslem jednacím: 10425/2014-1-400.

Seminář, který vedou zkušené lektorky z 1., 2. stupně a speciální pedagožka, je určen nejen pedagogům ze základní školy, ale i ostatním pedagogům, rodičům, knihovníkům, psychologům, kteří pracují s dětmi.
Celý seminář vychází z filozofie kritického myšlení a osobnostně sociální výchovy. Filozofie spočívá především v respektování individuálních možností dětí včetně jejich speciálně vzdělávacích potřeb v souladu s RVP.

Cílem je nabídnout účastníkům pestré vyučovací metody, které vedou k přemýšlení dětí, jejich aktivní účasti nejen ve vyučování, posilování sebevědomí a odpovědnosti za své výsledky.
SEMINÁŘE

Učení NEmučení-
základní kurz

Učení NEmučení -
Navazující seminář

Učení NEmučení -
Český jazyk a literatura

Učení NEmučení -
Humanitní předměty

Učení NEmučení -
Souvislosti mezi gramotnostmi

Učení NEmučení -
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Created by Seoregistr

Hlavním cílem je ukázat, jak vytvořit podmínky pro přirozené a kvalitní učení.

Účastníci se budou učit:

  • Využívat metody, které vedou k rozvoji kritického myšlení.
  • Vytvářet bezpečné prostředí a příležitosti pro všechny typy dětí.
  • Podporovat vzájemné partnerské vztahy dítě - učitel - rodič.
  • Prožívat učení bez stresu.
  • Získávat rodiče ke smysluplné spolupráci se školou.
Copyright (c)2018 Učení NEmučení