UčeníNEmučení
učení bez stresu metodami kritického myšlení
SEMINÁŘE
Created by Seoregistr
Copyright (c)2018 Učení NEmučení
Učení NEmučení- Souvislosti mezi gramotnostmi

Program je akreditován MŠMT pod č. j. 27395/2015-1-791.


Co vás čeká:

24 hodin semináře především s Vladimírou Procházkovou Strculovou.

Procházka gramotnostmi pomocí metod kritického myšlení

Dnes si pod gramotnostmi musíme představit poněkud více než před léty. Je to nejen souhrnná znalost pojmů, jejich porozumění a pochopení v souvislostech, ale i dovednost je využít v praktickém životě. Jak spolu jednotlivé gramotnosti souvisí, jak je pochopit a uchopit, pomohou metody kritického myšlení? Jak na ně na základní škole? Je možné začínat již od 1. třídy?

Pokusíme se je zařadit do dennodenní praxe, v souvislosti na RVP. Vycházet budeme z vlastních zkušeností. Budeme hledat, objevovat a sdílet.


Termíny:


Úvod, čtenářská a finanční gramotnost

"Nové termíny budou upřesněny v jarních měsících, přihlášky jsou v platnosti".

Matematická a průřez ostatními gramotnostmi, závěr a shrnutí:


"Nové termíny budou upřesněny v jarních měsících, přihlášky jsou v platnosti".Cena:
Za jednoho účastníka 3 000,-Kč


A tady to vše proběhne:

FZŠ prof. Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK
Fingerova 2186
158 00 Praha 13

FZŠ prof. Otokara Chlupa

Učení NEmučení-
základní kurz

Učení NEmučení -
Navazující seminář

Učení NEmučení -
Český jazyk a literatura

Učení NEmučení -
Humanitní předměty

Učení NEmučení -
Souvislosti mezi gramotnostmi

Učení NEmučení -
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Přihláška do kurzů