UčeníNEmučení
učení bez stresu metodami kritického myšlení
SEMINÁŘE
Created by Seoregistr
Copyright (c)2018 Učení NEmučení
Něco o nás


Mgr. Anna CHOCHOLOVÁ
Dosažené vzdělání
Učitelka základní školy - 2. stupeň (1974 - dosud) – obor český jazyk, francouzský jazyk, dějepis, osobnostně sociální výchova.

Kurzy, semináře
1991 – 1999 – semináře pro francouzštináře pořádané Sdružením učitelů francouzštiny a Francouzským institutem v Praze.
1999 - dosud - účastník kurzů a letních škol programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.
2010 – 2014 – organizátor letních škol Kritického myšlení pro pedagogy.
1999 - 2005 - účastník seminářů programu Dokážu to?

Jiné zájmy
Spolupráce se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým a jeho zařízeními – tlumočník pro výměny s francouzskými klienty.Mgr. Jaroslava Budíková
Formování a směřování mé pedagogické cesty významně ovlivnil můj velký vzor pan profesor Zdeněk Matějček. Líbil se mi svým laskavým přístupem ke klientům, studentům, pedagogům, oceňovala jsem jeho otevřenost, nadhled, smysl pro humor. Ukazoval cestu všem, kteří chtěli kráčet jeho směrem. Filozofie Jiřiny Prekopové mě zase oslovila programem Škola lásky v rodině, ve kterém se jedná se o přijetí životního stylu spočívajícího v bezvýhradné vzájemné lásce v mezi rodiči a dětmi, v akceptování faktu, že lze vychovávat bez fyzických trestů i odnětí lásky. Místo ran nabízí řešení konfliktních situací prostřednictvím empatie, neshody jsou řešeny usmířením.

Jaroslava Budíková vystudovala magisterský obor v Hradci Králové se zaměřením na pedagogiku. Učila na základní i praktické škole. V současnosti působí v pedagogicko-psychologické poradně. Absolvovala četné výcviky v oblasti psychoterapie (SUR, psychosyntéza, …). Lektorka RWCT, koordinátorů RVP/ŠVP, programu J.Prekopové – Škola lásky v rodině a programu Jdeme společně. Dlouhodobě působila jako místopředsedkyně v organizaci Dys-centrum Praha. Lektoruje odborné vzdělávání DVPP např.v NIDV, Člověk v tísni. Spoluautorka knihy Je vaše dítě připraveno do školy? Individuálně vzdělávací plán a pracovní sešity - ADHD v předškolním věku.
Vladimíra Procházková Strculová
Vladimíra Procházková Strculová je učitelkou ve Fakultní základní škole profesora Otokara Chlupa v Praze 5. Učí na 1. stupni. Dále je mezinárodní lektorkou kritického myšlení, lektorkou-trenérkou a lektorkou činnostního učení. Věnuje se především rozvíjení čtenářské gramotnosti v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu a rozvoji finanční gramotnosti, metodami kritického myšlení. Je spoluautorkou publikace finanční gramotnosti pro 1. stupeň a autorkou pracovního sešitu Kuliferda /čtení/ pro rodiče dětí s ADHD. Snaží se o aktivní zapojení rodičů do práce školy a spolupráci učitele s rodiči. Jako mentor pomáhá mladším kolegům ve škole a spolupracuje s pedagogickou fakultou, především na výchově budoucích učitelů při dlouhodobých praxích.

Publikační činnost:
Spolupráce s nakladatelstvím Raabe - průřezová témata.

Příspěvky do publikací nakladatelství Raabe - lekce týkající se čtenářství nebo OSV.

Kuliferda a jeho svět – Čtení (pracovní sešit) Pracujeme se školákem s ADHD v mladším školním věku /Raabe 2014/.

Články do Kritických listů (metodami KM).

Příspěvky dobré praxe – VÚP.

Rozumíme penězům pro 1. stupeň – spoluautorka /AISIS/.

Učení NEmučení-
základní kurz

Učení NEmučení -
Navazující seminář

Učení NEmučení -
Český jazyk a literatura

Učení NEmučení -
Humanitní předměty

Učení NEmučení -
Souvislosti mezi gramotnostmi

Učení NEmučení -
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami