UčeníNEmučení
učení bez stresu metodami kritického myšlení
SEMINÁŘE
Created by Seoregistr
Copyright (c)2018 Učení NEmučení
Speciální seminář pro práci s dětmi, které mají problémy


V tomto semináři se zaměříme zejména na:


-ADHD z pohledu současné vědy např: neurobiologie, psychologie,  genetiky

- Metody a formy práce ve třídě.

- Spolupráci s rodiči, nácvik řešení konfliktních situací Pomůcky a materiály pro práci s dítětem, se třídou.

- Symptomatika SPU,
- metody a  formy práce pro rozvoj a osvojování čtení, psaní, počítání (zraková a sluchová percepce, pravolevá a prostorová orientace) - - možnosti nápravy dyslexie, dysgrafie, dysortografie, hodnocení SPU.

- Spolupráce s rodiči.  
- Pomůcky a materiály pro SPU.Učení NEmučení-
základní kurz

Učení NEmučení -
Navazující seminář

Učení NEmučení -
Český jazyk a literatura

Učení NEmučení -
Humanitní předměty

Učení NEmučení -
Souvislosti mezi gramotnostmi

Učení NEmučení -
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Čeká vás 16 hodin především s Jarkou Budíkovou.Cena pro jednotlivce 2500,-, sleva pro více osob z jedné školy 2000,- 


Termíny Učení Nemučení na rok 2019 – 2020


  • pondělí  21. října  8 hodin
  • pondělí 11. listopadu  8 hodin


Plus 4 náslechové hodiny.


Přihláška do kurzů