UčeníNEmučení
učení bez stresu metodami kritického myšlení
SEMINÁŘE
Created by Seoregistr
Copyright (c)2018 Učení NEmučení
Učení NEmučení-Český jazyk a literatura

Program je akreditován MŠMT pod č. j. 27395/2015-1-791.


Co vás čeká:

16 hodin semináře především s Aničkou Chocholovou. A co v něm:


1. Rámcové prvky
Očekávání, seznamovací aktivity, práce s portfoliem, zpětná vazba


2. Filozofie a metody kritického myšlení
Metody podporující rozvoj kritického myšlení, práce s textem odborným i narativním.


3. Práce s dětmi se speciálními potřebami
Specifika předmětu pro děti s poruchami učení i chování


4. Čtenářské dílny a dílna psaní, jejich náplň a organizace


Termíny:

"Nové termíny budou upřesněny v jarních měsících, přihlášky jsou v platnosti".


Cena:

Za jednoho účastníka 2500 -Kč.A tady to vše proběhne:

Máme dvě možná místa konání semináře:

BUĎ:

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633

NEBO:

FZŠ prof. Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK
Fingerova 2186
158 00 Praha 13

FZŠ prof. Otokara ChlupaUčení NEmučení-
základní kurz

Učení NEmučení -
Navazující seminář

Učení NEmučení -
Český jazyk a literatura

Učení NEmučení -
Humanitní předměty

Učení NEmučení -
Souvislosti mezi gramotnostmi

Učení NEmučení -
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Přihláška do kurzů