UčeníNEmučení
učení bez stresu metodami kritického myšlení
SEMINÁŘE
Created by Seoregistr
Copyright (c)2018 Učení NEmučení
Učení NEmučení- Základní seminář


Program je akreditován MŠMT pod č. j. 10425/2014-1-400.


Co vás čeká:

36 hodin semináře + 4 hodiny náslechu ve vyučovacích hodinách (dle dohody).


Na rok 2019 chystáme podzimní seminář. V případě zájmu o jarní seminář nám určitě napište. Pokud by bylo více zájemců, situaci bychom operativně řešili.


Termíny Učení Nemučení na rok 2019 – 2020

Základní kurz 40 hodin

  • pondělí 9. září  8 hodin
  • úterý 15. října  8 hodin
  • středa 20. listopadu  8 hodin
  • čtvrtek 12. prosince  8 hodin
  • pondělí 13. ledna  8 hodin


Cena:
Pedagog 1. nebo 2. stupně ZŠ, speciální pedagog, vychovatel 45OOKč/osoba - tito účastníci na závěr kurzu obdrží certifikát.

Sleva pro 2 a více účastníků z jedné školy 4000Kč/osoba.


Ostatní pedagogičtí pracovníci, rodiče, knihovníci a jiní zájemci z nepedagogické veřejnosti 3450Kč/osoba - tito účastníci na závěr kurzu obdrží doklad o absolvování kurzu.


Pravděpodobné místo konání bude tady:

FZŠ prof. Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK
Fingerova 2186
158 00 Praha 13

FZŠ prof. Otokara Chlupa

Učení NEmučení-
základní kurz

Učení NEmučení -
Navazující seminář

Učení NEmučení -
Český jazyk a literatura

Učení NEmučení -
Humanitní předměty

Učení NEmučení -
Souvislosti mezi gramotnostmi

Učení NEmučení -
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Přihláška do kurzů